HASTA REHBERİ

 

Hasta Hakları    

     
      Ziyaretçi Rehberi
      Refakatçi Rehberi
      Hasta Hakları
      Hasta Sorumlulukları

    UZMANLARIMIZA SORUN

Hastanemizden bu sorunuz dışında haber, duyuru ve kampanyaları size eposta yolu ile duyurmak için izninize ihtiyacımız var.

       
sayi
 

 

» Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden;ırk,dil,din,mezhep,cinsiyet, ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınmadan faydalanma hakkına sahiptir.


» Bilgi İsteme Hakkı

Hastaların her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi isteme hakkı vardır.


» Sağlık Kuruluşunu,Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hasta;tabi olduğu mevzuatın usul ve şartlarına uyulmak kaydı ile,sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde hizmet vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini,görev ve unvanlarını öğrenme hakkına sahiptir.


» Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı

Her türlü tıbbi müdahale hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.


» Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Hastanın Rızası Hakkı

Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere ;hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek ve durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir.


» Güvenliğin Sağlanması Hakkı

Herkesin,sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakkı vardır.


» Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.


» İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Rahatlık Hakkı

Hastaların;sağlık personeli tarafından saygı,itina gösterilerek,güler yüzlü,nazik,şefkatli bir ortamda her türlü hijyen sağlanmış,gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti alma hakkı vardır.


» Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.


» Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Hasta haklarının ihlali halinde,mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru,şikayet ve dava hakkı vardır.

Akademi Meram Hastanesi
Online

Sağlık

Kozmetoloji
 
Doğum

Prostat

İleti Onayı