TIBBİ BÖLÜMLERİMİZ

 

DAHİLİYE   

     
      Acil Servis
      Anestezi ve Reanimasyon
      Beslenme ve Diyetetik
      Check-Up
      Cildiye
      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
      Dahiliye
      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
      Genel Cerrahi
      Göz Hastalıkları
      Kadın Hastalıkları ve Doğum
      Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
      Laboratuvar
      Nöroloji
      Ortopedi ve Travmatoloji
      Radyoloji
      Kardiyoloji
      Üroloji
 

Dahiliye bölümü, erişkin hasta grubunun tüm şikayetlerinin ilk başvuru ve çözüm bölümüdür. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber (Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Gastroenteroloji, Romatoloji, Endokrinoloji, Nefroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları) hastanın şikâyetlerinin bu bölümlerin hangisi ile ilgili olduğunun ayırt edilmesi, hastayı bir bütün olarak değerlendirmek ve tanı koymak için hastanın öncelikle Dahiliye Uzmanı tarafından görülmesi gerekir.
Akademi Meram Hastanesi
Online

Sağlık

Kozmetoloji
 
Doğum

Prostat

İleti Onayı