TIBBİ BÖLÜMLERİMİZ

 

KARDİYOLOJİ   

     
      Genel Cerrahi
      Ortopedi ve Travmatoloji
      Kadın Hastalıkları ve Doğum
      Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
      Üroloji
      Dahiliye
      Göz Hastalıkları
      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
      Nöroloji
      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
      Kardiyoloji
      Cildiye
      Beslenme ve Diyetetik
      Radyoloji
      Laboratuvar
      Anestezi ve Reanimasyon
      Check-Up Nedir?
 

Akademi Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi, doğumsal, romatizmal, hipertansiyona ve koroner yetmezliğe bağlı kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, uzman kardiyolog eşliğinde hizmet vermektedir. Ünitede; EKG, holter, efor testi, renkli doppler ekokardiyografi ile tüm kardiyolojik testler yapılabilmektedir. Ayrıca kalp hastalıklarının zamanında teşhis ve tedavisine olanak sağlayan kardiyoloji check-up'ı isteyen herkes için uygulanabilmektedir.


  • EKG

  • Holter

  • Efor Testi

  • Ekokardiyografi 

  • Kardiyolojik Check-Up

  • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

  • Kalp Pili Takılması

  • Koroner Anjiyografi Balon ve Stent Uygulamaları

  • Periferik Anjiyografi Balon ve Stent Uygulamaları

  • Kalp Kateterizasyonu


Akademi Meram Hastanesi
Online

Sağlık

Kozmetoloji
 
Doğum

Prostat

İleti Onayı